Revelation Chapter 3

Sardis - The "Dead" Church" / Revelation 3:1-6  - December 10, 2017

Philadelphia - The "Loyal" Church" / Revelation 3:7-13  - December 17, 2017

Philadelphia - The "Loyal" Church" Part 2 / Revelation 3:7-13  - December 31, 2017

“Laodicea” / Revelation 3:14-22 - January 14, 2018

“Laodicea” / Revelation 3:14-22 - Part 2 - January 21, 2018